Grafik Tasarım

Digital dönüşüm için tasarım ekibimiz ile iletişime geçin

Yeni logo mu tasarlatmak istiyorsunuz, kurumsal kimlik mi yaptırmak istiyorsunuz. Yoksa ürününüzü tanıtmak için dikkat çekici bir katalog ya da broşür mü ? O halde doğru yerdesiniz. Aklınızdan geçenin ekrana yansıtıldığı yer diyebiliriz grafik tasarım birimimiz için… 6 kişilik grafiker ekibimizle, önce tasarımlarınızı yapar ve sonrasında onları fiziksel olarak elinize alabileceğiniz ürünler haline getirebiliriz. 

-Dijital ortamda tasarım 

-Dijital verileri baskıya hazır hale getirmek 

-Çizim ve illüstrasyon çalışmaları ve benzeri bir çok konuda keyifli işler çıkartmaktayız.

Matbaacılık sektöründe grafik tasarım çok önemlidir. Kartvizitlerden kataloglara ve posterlere kadar tüm basılı belgeler grafik olarak tasarlanmıştır. Grafik tasarımcı sayesinde firmanın ürettiği ürün veya hizmetler müşteri odaklı yani müşteriler tarafından iyi anlaşılır. Verilecek mesajın doğru anlaşılması gerekir. Bu nedenle, grafik tasarımcılar renkleri, desenleri ve metni düzenleyebilir ve bunların anlaşılmasını kolaylaştırabilir ve hatta göz alıcı hale getirebilirler. Son yıllarda bilgisayarda yapılan bu düzenlemeler baskı aşamasının ilk adımıdır. Grafik tasarımcının baskı öncesi çalışması renkli ve resimleri destekliyor, sayfa düzenindeki kompozisyon sıkıştırılmadan akıcı bir şekilde hareket ediyor ve amacı gösteriyor. Bilgisayar sistemlerinde grafik tasarıma yönelik bazı MAC, PC, grafik ve montaj programları yardımı ile çeşitli tasarımlar yapılabilmekte ve müşterilere baskı öncesi prova tasarımı gösterilebilmektedir. Bu sayede katalog, kartvizit ve posterlerin görünümünü anlayarak baskı sonrası değişiklik yapabilirsiniz. Onaylandıktan sonra, CTP (klişe çıkarma) tamamlanacak ve taslak yazıcılar veya ofset baskı için hazırlıklar başlayacaktır. Baskı öncesi hazırlığın en önemli noktası, görsel materyallerin grafik tasarımcıları tarafından düzenlenmesi. Bu materyaller arasında slaytlar (resimler), opaklık (basılı fotoğraflar), kolajlar ve tasarımlar bulunur. Slayt; slayt net ve en az 300 DPI olmalıdır. Düzenlenemeyen slaytlar bilgisayardaki programlarla düzeltilemez. Koyu veya soluk slaytlar, tarama sırasında tonlara neden olabilir. Bu nedenle slayt iyi aydınlatılmış ve net olmalıdır. Opak; aslında baskıda kullanılan en yanlış resimlerdir. Ancak günümüzde en yaygın olarak kullanılan opaklıktır. Opak, negatiflerin ve slaytların fotoğrafıdır. Tasarımlar (illüstrasyonlar); bir grafik tasarımcı veya ressam tarafından çizilen resimlerdir. Üniversite; çeşitli yerlerden, dergilerden ve gazetelerden kesilmiş sayfada oluşturulan eserin adıdır. Grafik tasarımcı, tüm bu slaytları, opaklık, logo ve kolaj tasarımlarını topladı, tarayıcıda taradı, uygun çerçeveleme yaptı ve tasarımı belirledi, marj tanımlarını ve kesim marjlarını belirledi. Bilgisayarda orijinal net boyut sayfa düzeni olarak verilir ve çalışma tamamlandıktan sonra kullanılan katta kesim marjı oluşturulur. Bundan sonra montaj tamamlandı. Birleştirme, katmanları ve üst üste binen sayfaları katlama işlemidir (birden çok sayfa yazdırılacaksa). Ekran ayarı ve kağıt seçimi, kalıp hazırlama ve baskı öncesi işlemleri tamamlanır. Yukarıda açıklanan tüm baskı öncesi işler sorunsuz ve hatasız olduğunda, yüksek kaliteli baskı elde edilebilir. 

Grafik tasarım nedir? ve baskı öncesi hazırlık nelerdir?

Grafik tasarım, bir konuyu veya düşünceyi anlatmak için görselleri ve metinleri organize etmektir. Bir Grafiker, çizgiler, resimler, desenler ve yazılar kullanarak gözün anladığı oranla estetik bir biçimde yerleştirir. Böylelikle, ortaya çıkan ürün dikkat çekici olmakta ve mesajını daha iyi vermektedir. Profesyonel olarak çalışan tüm basım noktalarında grafik tasarımcı desteği almak, yapılan işin kalitesi ve farkındalık açısından gereklidir. Grafik tasarım, baskı işinde çok önemlidir. Yapılacak olan kartvizitlerden tutun, kataloglara ve afişlere kadar, tüm basılı evraklarda grafik tasarım yapılmaktadır. Bir firmanın ürettiği ürünlerin veya verdiği hizmetin müşteri odaklı olması için, yani müşteri tarafından iyi algılanması grafik tasarımcı sayesinde olmaktadır. Verilmek istenilen mesaj doğru anlaşılmalıdır. Bu nedenle de grafik tasarımcı renk ve desenleri, metinleri organize edip daha anlaşılır ve hatta dikkat çekici yapmaktadır. Son yıllarda bilgisayar üstünde yapılan bu düzenlemeler, baskı aşamasının ilk durağıdır. Renklerin canlı ve resimleri destekleyici olması, sayfa düzenindeki kompozisyonların sıkmadan, akıcı ilerlemesi ve amacını anlatan bir şekilde olması grafik tasarımcının baskı öncesi çalışmalarıdır. Bilgisayar sistemleri içinde, grafik tasarım için üretilmiş bazı MAC, PC, grafik ve montaj programları sayesinde her türlü tasarım yapılmakta ve müşteriye baskı öncesi prova tasarımlar gösterilebilmektedir. Böylelikle, siz baskı sonrasında kataloğunuzun, kartvizitinizin ve afişlerinizin nasıl olacağı hakkında fikir sahibi olarak değişiklikler yaptırabilirsiniz. Siz onayları verdikten sonra, CTP ( kalıp çıkarma ) yapılarak, ozalit baskı makinesi veya ofset baskı için hazırlıklar başlar. Baskı öncesi hazırlığın en önemli noktası grafik tasarımcının görsel malzemeleri düzenlemesidir. Dialar ( resim ), opaklar ( basılı fotoğraflar ), kolajlar ve tasarımlar bu malzemelerdir. Dia; dialar net ve en az 300 DPİ olmalıdır. Düzenleme şansı olmayan dia, bilgisayarda program ile düzeltilemez. Koyu renk veya solgun kalmış dialar, tarama esnasında renklerde ton oynamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle dia, iyi ışıklanmış ve net olmalıdır. Opak; aslında baskıda kullanımı en yanlış olan resimlerdir. Fakat günümüzde en fazla opaklar kullanılmaktadır. Opaklar, negatiflerin ve diaların fotoğraflarıdır. Tasarım (illüstrasyon); grafik tasarımcının veya ressamın çizdiği resimlerdir. Kolaj; çeşitli yerlerden dergilerden, gazetelerden kesilerek bir sayfada oluşturulan çalışmalara verilen isimdir. Tüm bu dia, opak, logo ve kolaj tasarımlar grafik tasarımcı tarafından toplanarak tarayıcıda taranıp, uygun kadrajlar verilip tasarıma karar verildikten sonra, marj tanımları ve kesim payları hesaplanır. Bilgisayarda, sayfa düzenleme olarak orijinal net ebadı verilir ve çalışma bittikten sonra kullanılan zemin üzerinden kesim payları oluşturulur. Bundan sonra montaj yapılır. Montaj, çok sayfa basılacaksa tabakaların katlanarak sayfaların üst üste gelmesi işlemidir. Tram ayarları ve kağıt seçimleri, kalıplar hazırlanarak baskı öncesi işlemler bitmiş olur. Yukarıda anlattığımız tüm baskı öncesi işler, sorunsuz ve hatasız olduğunda kaliteli basım işi gerçekleşmektedir.

Bazı Uygulamalarımız

Çizim ve illüstrasyon çalışmaları ve benzeri bir çok konuda keyifli işler çıkartmaktayız.