K302-Y

4mm Cam Plaket Ölçüsü: 25 x 20 cm Baskı Alanı: 18,4 x 13,1 cm

4mm Cam

Plaket Ölçüsü: 25 x 20 cm

Baskı Alanı: 18,4 x 13,1 cm