301

8 mm Cam Plaket Ölçüsü: 12x16,5 cm Baskı Alanı: 9,3x14 cm

8 mm Cam

Plaket Ölçüsü: 12×16,5 cm

Baskı Alanı: 9,3×14 cm